səhifə_banneri

Amin turşusu esterləri

 • 769890-37-1 N-Me-D-Val-Ome.HCl
 • 84758-81-6 tert-Butil2-amino-2-metilpropanoathidroxlorid

  84758-81-6 tert-Butil2-amino-2-metilpropanoathidroxlorid

  Sinonimlər Alanin,2-Metil-,1,1-diMetiletilester,hidroklorid;2-amino-2-metilpropion turşusu-butilesterhidroklorid;tert-Butil2-amino-2-metilpropanoathidroklorid;;tert-Butil2-Amin...
 • 2033-24-1 2,2-Dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion

  2033-24-1 2,2-Dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion

  Sinonimlər MELDRUMSACID;'MELDRUM'SACID';MELDRUM'SACID;MALONICACIDCYCLISOPROPILIDENEESTER;İzopropilMalonat;Meldrum turşusu, Malon turşusu sikliksopropilidenester;2,2-...
 • 23358-42-1 DL-Val-OEt·HCl

  23358-42-1 DL-Val-OEt·HCl

  Sinonimlər DL-VALINEETİLESTERHİDROKLORİD;H-DL-Val-OEt.HCl;etilDL-valinathidroklorid;DL-ValineetilesterHCl;DL-Valineetilesterhidroklorid;DL-Val-OEt·HCl;DL-Valineethylesterhydroch...
 • 5619-05-6 H-DL-Val-OMe.HCl

  5619-05-6 H-DL-Val-OMe.HCl

  Sinonimlər METHYLDL-VALINATEHYDROCHLORIDE;METHYL-2-AMİNO-3-METHYL-BUTANOATHCL;METHYL2-AMİNO-3-METHYLBUTANOATHIDROCHLORIDE;H-DL-VAL-OMEHCL;DL-VALİNETİLesterhidroxlorid;DL-A-AMİNOISOVA...
 • 104944-18-5 HD-Val-OtBu·HCl

  104944-18-5 HD-Val-OtBu·HCl

  Sinonimlər (R)-tert-butil2-amino-3-metilbutanoathidroklorid;D-Valin1,1-dimetiletilesterhidroklorid;tert-ButilL-valinatHCl;D-VALINETERT-BUTILESTERHİDROKLORİD;D-Valin, 1,1-diMetil...
 • 7146-15-8 HD-Val-OMe·HCl

  7146-15-8 HD-Val-OMe·HCl

  Sinonimlər metil(2R)-2-amino-3-metilbutanoathidroxlorid;HD-VAL-OMEHCL;D-VALINE-OMEHCL;D-VALİNMETİLESTERHİDROXLORID;D-VALINEMETHYLESTERHCL;METHYLD-VALINATEHIDROCHLORIDE;D-Valineme...
 • 16652-76-9 H-Val-OBzl.Tos-OH

  16652-76-9 H-Val-OBzl.Tos-OH

  Sinonimlər BENZYLL-VALINATEP-TOLUENESULFONATE;H-VAL-OBZLP-TOSİLAT;H-VAL-OBZLTOS;H-VAL-OBZLTOS-OH;VALINE-OBZLP-TOSYLATE;L-VALİNBENZİLESTERP-TOLUENESULFONATEDUZ;L-VALİNBENZİLESTER4-TOLU...
 • 2462-34-2 HL-Val-Obzl.HCl

  2462-34-2 HL-Val-Obzl.HCl

  Sinonimlər L-VALINEBENZYLESTERHIDROCHLORIDE;H-VAL-OBZLHCL;VALINE-OBZLHCL;H-Val-OBzl.HCI;H-Val-OBzlHCl(L-Valinbenzilesterhidroxlorid);(S)-Benzil2-aMino-3-Metilbutanoathidroxlorid;Ben...
 • 13518-40-6 HL-Val-OtBu.HCl

  13518-40-6 HL-Val-OtBu.HCl

  Sinonimlər tert-butil(2S)-2-amino-3-metilbutanoathidroxlorid;L-Valineter-butilesterhidroklorid;(S)-tert-Butil2-aMino-3-Metilbutanoathidroklorid;H-Val-OtBu·HCl L-Valinetert·butylest...
 • 17609-47-1 HL-Val-OEt·HCl

  17609-47-1 HL-Val-OEt·HCl

  Sinonimlər H-VAL-OETHCL;H-VAL-OETİDROXLORID;(L)-ETİL2-AMİNO-3-MEtilbutanoathidroxlorid;ETİL2-AMİNO-3-METİLBUTANOATHİDROKLORİD;L-VALINEETİLESTERHCL;L-VALİNETİLESTERHİDROKLOR...
 • 6306-52-1 L-Val-OMe·HCl

  6306-52-1 L-Val-OMe·HCl

  Sinonimlər L-Metilvalinathidroxlorid üçün sintez;(S)-2-AMİNO-3-METİL-BUTİRİKASİDMEtilesterhidroxlorid;VALINEMETHYLESTERHIDROCHLORIDE;VALINE-OMEHCL;HL-VAL-OMEHCL;H-VAL-OMEHCL;H-VAL-...
123456Sonrakı >>> Səhifə 1 / 25